Testimonials
ABOUT MY POETRY BOOKS


Ochiul străinului  - poezie  (Stranger’s Eye - poetry)

DU STYLE Publishing House, Bucharest, 1996

The Award of The Romanian Writers Union (Dobrogea branch), 1996The book’s preface was written

by ANA BLANDIANA, 
a famous Romanian poetess – member of „Stephane Mallarme“ Poetry Academy, member of The European Poetry Academy and member of The World Poetry Academy.

"Alaturi de alti poeti foarte tineri – dar poate intr-o masura mai mare pentru ca, in cazul ei, cuvantului nerabdator i se adauga un fel de exaltare a fragilitatii fiintei – Rhea Cristina este pentru mine semnul, dovada, ca roata poeziei se invarte netulburata de cataclismele naturii sau ale istoriei, ca totul merge inainte intr-un fel miraculous, fascinant, care ascunde in sine marele secret al tuturor noilor lumi: acela ca se nasc din cuvant.
Cuvintele tinerei poete sunt atat de puternice si de elastice incat dau sentimentul ca o minima atingere sau numai o miscare a aerului, pot sa le faca sa sara pana in tavan, ingradirile si obstacolele nefiind decat tot atatea prilejuri de lansare pentru minunatul elan continut de fiecare atom de poezie.
Castigatoare pana acum a mai multe premii regionale de poezie, Rhea Cristina paseste prin acest volum pe scena mare a poeziei. Salut cu prietenie aparitia acestui fermecator nume nou care va deveni, nu ma indoiesc, pur si simplu un nume."
ANA BLANDIANA


The words of the young poetess are so strong and flexible that they give us the feeling that only a mere touch or only a movement of the air can made them to bound up to the ceiling, restrictions and obstacles being only so many occasions of launching for the great enthusiasm of each poetry atom. I friendly salute the appearance of this charming new name that has undoubtedly become purely a name.” 
ANA BLANDIANAIRINA MAVRODIN
a famous Romanian essayist and translator (honoured with the title of „Chevalier des arts et des letters“, granted by the French state).


"Poezia Rheei Cristina care, foarte tanara fiind, si-a gasit o scriitura proprie inca de la primul sau volum, “Ochiul străinului“, care a obţinut Premiul Uniunii Scriitorilor (filiala Dobrogea) in 1996, construieste un univers nou, al sfasierii, al rupturii ce se refac mereu intr-un tot, al violentei convertite intruna in calm si repaos, miscare biunivoca, circulara.
Bucuria pe care mi-a produs-o citirea versurilor ei si increderea pe care o am in destinul lor sunt insotite de sentimentul fericit al perpetuarii poeziei romane prin tineri poeti inzestrati cu asemenea har."
IRINA MAVRODIN


„The happiness I felt when I read her poetry and the trust that I have in its destiny are accompanied by the happy feeling of the perpetuation of the Romanian poetry through young poets endowed who are gifted with such talent.”

IRINA MAVRODIN

Unde dragostea si moartea nu exista/ Where Love and Death Do Not Exist/ Où l’amour et la mort n’existent pas

poezie (poetry), MUZEUL LITERATURII ROMANE Publishing House, Bucharest, 2006

Trilingual edition in Romanian, English and French.
Translation by Georgia Puckett, Cambridge University (georgiapuckett@yahoo.co.uk).
Traduction par Mihaela Şinca, CIRNEA Paris (mihaelasinca@translation.ro).
The illustration from the first cover is a reproduction of  "The Last Supper", a painting by Nicu Darastean  (www.darastean.com).


The book’s preface was written

by ANA BLANDIANA, 
a famous Romanian poetess – member of „Stephane Mallarme“ Poetry Academy, member of The European Poetry Academy and member of The World Poetry Academy

„Cu o mișcare dramatică, în stare să o singularizeze nu numai în raport cu ceilalți, ci și în raport cu propria sa evoluție, Rhea Cristina își pune poezia sub semnul Crucii ca simbol al suferinței, nu al mântuirii.
Poezia nu mai este astfel un mod de a supraviețui, ci unul de a muri fără încetare, vers cu vers, până când nu mai poți înceta să mori, iar nemurirea nu mai este decât o moarte care nu se mai termină.
Unde dragostea și moartea nu există este o carte intensă, de maturitate.“
ANA BLANDIANA


“Rhea Cristina places her poems under the sign of the Cross as a symbol of suffering but not of salvation, with a dramatic movement able to make her unique not only relation to others but also to her own evolution. The poetry is not a way of surviving anymore, but of unceasingly dying, line by line, until you cannot stop dying and the immortality is anything else but an endless death.
Unde dragostea si moartea nu exista (Where Love and Death Do Not Exist) is a profound book, of maturity.“
ANA BLANDIANA
IRINA MAVRODIN
a famous Romanian essayist and translator (honoured with the title of „Chevalier des arts et des letters“, granted by the French state).


„Emporté par un souffle dramatique, en mesure de la singulariser non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à sa propre évolution, Rhea Cristina place sa poésie sous le signe de la Croix, comme symbole de la souffrance et non pas de la rédemption.
Ainsi la poésie n’est plus une façon de survivre, mais une manière de mourir sans cesse, vers après vers, jusqu’au point où on ne peut plus s’empêcher de mourir et l’immortalité n’est qu’une mort sans fin.
Unde dragostea si moartea nu exista (Où l’amour et la mort n’existent pas) est un livre profond, de maturité.”
ANA BLANDIANA„Mit einem dramatischen Schwung, der sie nicht nur im Verhältnis mit den anderen, sondern auch mit ihrer Entwicklung selbst vereinzeln wird, Rhea Cristina stellt ihre Lyrik unter das Zeichen des Kreuzes als Symbol des Leidens und nicht der Rettung.
Die Lyrik ist auf diese Weise keine Art des Überlebens mehr, sie wird zu einem ewigen Sterben, Verse mit Verse, bis man zu sterben nicht mehr aufhören kann. Die Unsterblichkeit wird also nichts anderes als ein unendlicher Tod. 
Unde dragostea si moartea nu exista (Wo es Liebe und Tod nicht gibt) ist ein gewichichtiges Buch der Reife.“

ANA BLANDIANA“Rhea Cristina este o poetă care îşi  urmează drumul ei – cu fidelitate, consecvenţă faţă de propriile-i voci interioare –, dincolo de mode şi scandaluri mediatice. Prima sa carte, “Ochiul străinului“, care a obţinut Premiul Uniunii Scriitorilor (filiala Constanţa) in 1996, ne  punea în faţa unei poezii care îşi găsise structura: o poezie ca metaforă globală, care nu se lăsa fascinată de pe cât de spectaculoasele pe atât de exterioarele “figuri de stil“ la care – fie că le adoptă cu semn pozitiv sau negativ, ca “mărci“ poetice sau antipoetice – aproape fiecare tânăr poet aspiră.
Cu volumul Unde dragostea și moartea nu există, Rhea Cristina face încă  un pas foarte important pentru destinul ei de poetă. Logica este cea a primei structurări, cea din volumul anterior – poemul ca metaforă globală –, dar dusă mai departe, devenită mai evidentă, epurată de elemente heterogene. În ciuda titlului cărţii – prin care se obţine un efect oximoronic de mare intensitate –, suntem în faţa unor splendide poeme despre dragoste şi moarte, poeme metafizice care îşi trag spunerea din lumea cea mai concretă, cea mai fizică, ca orice mare şi adevărată poezie.”

IRINA MAVRODIN"Rhea Cristina is a poet who follows her own way – she faithfully remains devoted to her inner voices – beyond fashion trends and media scandals. Her first book, Ochiul strainului (The Eye of the Stranger), which scooped the Romanian Writers’ Union’s Award (at Dobrogea Branch) in 1996, placed the reader in front of a type of poetry that had found its own structure: the poem as a global metaphor that did not get fascinated by the more spectacular, the more superficial “poetic imagery” – either embracing it with the positive or negative sign, as poetic or antipoetic “norms” – which almost any young poet would dream of.

With her volume Unde dragostea si moartea nu exista (Where Love and Death Do Not Exist), Rhea Cristina takes another important step in her poetic destiny. The logic belongs to the first structuring from her previous volume of poems – the poem as a global metaphor – but it is pushed further, becoming more obvious, cleared by heterogeneous elements.
Despite the book’s title – whose oxymoron creates an effect of great intensity –, we are face to face with splendid poems about love and death, metaphysical poems, which pull their words from the most physical, the most mundane world as any true and great poetry.”

IRINA MAVRODIN
„Rhea Cristina est une poétesse qui poursuit son chemin faisant preuve de fidélité et de constance dans l’écoute de sa voix intérieure –, au-delà des modes et des scandales médiatiques. Son premier livre, Ochiul strainului (L’œil de l’étranger), qui a gagné le Prix de l’Union de Roumanie des Ecrivains de Roumanie (filiale de Dobrogea) en 1996, nous mettait face à une poésie qui avait trouvé sa structure: une poésie comme métaphore globale, qui ne se laisse pas fascinée par les figures de style autant spectaculaires qu’extérieures auquel presque chaque jeune poète fait appel – à signe positif ou négatif, comme „marques” poétiques ou antipoétiques.
Par son livre Unde dragostea si moartea nu exista (Où l’amour et la mort n’existent pas), Rhea Cristina fait un autre pas très important pour son destin poétique. La logique est celle de la première structuration, celle du livre précédent – le poème comme métaphore globale –, mais elle est poussée plus loin, devenue plus visible, purifiée de tous les éléments hétérogènes. Eu dépit du titre de ce livre – par lequel on obtient un effet intense d’oxymoron –, nous sommes devant des splendides poèmes d’amour et de mort, poèmes métaphysiques qui alimentent leur discours du monde le plus concret, le plus physique, comme toute poésie valeureuse et véritable.” 

IRINA MAVRODIN“Rhea Cristina ist eine Dichterin, die jenseits von Trends und Medienskandalen ihren Weg geht – treu, konsequent mit ihren eigenen innerlichen Stimmen. Ihr erster Band, Ochiul strainului (Das Auge des Fremders), der 1996 mit dem Preis des Schrifstellerverbandes (Zweigstelle Dobrogea) ausgezeichnet wurde, brachte den Lesern eine Lyrik, die ihre Struktur bereits gefunden hatte: die Lyrik als globale Metapher, keinesfalls fasziniert von den spektakulären aber im gleichen Massen auch oberflächigen “stilistischen Mitteln” – sei es wenn sie, im positiven oder im negativen Sinne, als lyrische „Kennzeichen” aufgenommen werden – , nach welchen fast alle junge Dichter streben.
Mit dem Band Unde dragostea si moartea nu exista (Wo es Liebe und Tod nicht gibt), Rhea Cristina macht einen weiteren Schritt, der sich bedeutend für ihr Schicksal als Dichterin erweist. Die Logik der ersten Strukturierung des vorigen Bandes taucht wieder auf – das Gedicht als globale Metapher –, weiter geführt wird sie jedoch offensichtlicher, geklärt von heterogenen Elementen. 
Trotz des Titels des vorliegenden Bandes – der eine oxymoronische Auswirkung hoher Intensität ergibt –, sehen wir uns mit glänzenden Gedichten von Liebe und Tod konfrontiert, mit metaphysischen Gedichten, die sich aus der konkretesten, äußerst physischen Welt nähren, wie eigentlich die großartige und wahre Poesie.”

IRINA MAVRODIN


No comments:

Post a Comment