Termeni si conditii


Termeni de utilizare (“Termeni”)

Acești Termeni au fost actualizați ultima dată pe 8 Mai 2018.
Prin utilizarea Serviciului sunteți de acord să respectați acești Termeni.
Citiți cu atenție acești Termeni înainte de a vă înregistra sau de a utiliza Serviciul.
Dacă nu acceptați acești Termeni, este posibil să nu utilizați Serviciul. Acești Termeni pot fi modificați de către https://cristina-rhea.blogspot.ro/ în orice moment. Continuarea utilizării dvs. după această notificare va constitui acceptarea de către dvs. a unor astfel de modificări.
Acești Termeni includ, de asemenea, termenii din Politica de confidențialitate, Politica privind drepturile de autor și Imprimarea.

Utilizarea serviciului
Puteți utiliza acest serviciu exclusiv în scopuri personale și necomerciale și trebuie să respectați acești termeni, toate legile, regulile și reglementările aplicabile. Serviciul este numai pentru scopuri de informare si divertisment.
Scopul nostru este ca Serviciul să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, dar nu putem garanta disponibilitatea. Nu vom fi răspunzători pentru întârzierea sau întreruperea temporară a accesului, indiferent de cât timp.

Conținutul utilizatorilor
Serviciul vă poate oferi posibilitatea de a partaja și încărca, sau trimite în forumuri publice, concursuri, programe sau alte aspecte ale Serviciului, fotografiile, videoclipurile, textul și alte informații (în mod colectiv, drept “Conținut de utilizator”). Prin prezenta, acordați https://cristina-rhea.blogspot.ro/o licență neexclusivă, irevocabilă, perpetuă și mondială de a utiliza, adapta, republica, copia, stoca, vinde, distribui, comunica publicului, realiza și distribui conținutul dvs. de utilizator, inclusiv orice proprietate intelectuală conținută în acesta orice mijloc cunoscut sau dezvoltat în continuare, fără plata sau compensarea dvs. și fără a solicita nici o aprobare ulterioară de la dvs., ca parte a Serviciului sau în sprijinul Serviciului prin intermediul publicității și marketingului.
Reprezentați și garantați că nimic din conținutul Utilizatorului nu va solicita Companiei să solicite permisiunea unei terțe părți pentru a utiliza conținutul de utilizator așa cum este descris în acești Termeni. De asemenea, vă dați consimțământul de a efectua (sau omiteți să faceți) orice acte cu privire la conținutul de utilizator, care, altfel, ar putea constitui o încălcare a drepturilor dvs. morale. Orice conținut de utilizator încărcat pe site va fi considerat neconfidențial.

Numele Utilizatorului (aşa cum este completat de acesta, real sau nu), rămâne în comentariul de pe blogul https://cristina-rhea.blogspot.ro/. Utilizatorul poate contacta autorul blogului https://cristina-rhea.blogspot.ro/ scriind un email pe adresa de la CONTACT şi poate scrie un comentariu ca “anonymus”, dacă nu este de acord cu acest lucru. 


https://cristina-rhea.blogspot.ro/ solicită tuturor utilizatorilor săi să respecte alte persoane. Dacă observați vreo încălcare a acestor Termeni sau alt comportament inacceptabil de către orice utilizator, trebuie să raportați această activitate https://cristina-rhea.blogspot.ro/ prin intermediul formularului de contact.
Sunteți singurul responsabil pentru conținutul de utilizator pe care îl postați în cadrul Serviciului sau transmiteți către alți utilizatori și sunteți de acord că nu veți deține compania responsabilă sau răspunzătoare pentru orice conținut pe care îl accesați de la alți utilizatori ai Serviciului.

Categoriile de conținut de utilizatori interzis de mai jos sunt doar exemple și nu sunt intenționate să fie exhaustive. https://cristina-rhea.blogspot.ro/ va face determinarea exclusivă dacă conținutul de utilizator este sau nu acceptabil pentru Serviciu și orice Conținut de Utilizator care, în conformitate cu propria discreție a https://cristina-rhea.blogspot.ro/, se găsește în nerespectarea acestor Termeni (inclusiv această Politică de Utilizare Acceptabilă) sau este altfel inacceptabil poate fi eliminat de la Serviciu.
Fără limitare, nu veți posta sau nu va transmite altor utilizatori conținut de utilizator care:
-         este defăimător, abuziv, obscen, profan sau ofensator,
-        încalcă sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei alte părți (cum ar fi muzică, videoclipuri, fotografii sau alte materiale pentru care nu aveți autoritate scrisă de la proprietarul acestor materiale pentru a posta pe acest serviciu),
-         încalcă dreptul de publicitate al fiecărei părți sau dreptul la confidențialitate,
-    amenință, hărțuiește sau care promovează rasismul, bigotismul, ura, rănirea fizică sau discriminarea de orice fel împotriva oricărui grup sau individ,
-          promovează sau încurajează violența sau conțin materiale explicit sexual,
-          este inexactă, falsă sau înșelătoare în vreun fel,
-          este ilegal sau promovează orice activități ilegale,
-     conține informații personale ale oricărei părți, cum ar fi numerele de telefon, adresele, numerele de înmatriculare ale mașinilor etc.,
-         conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware de calculator sau a unui echipament de telecomunicații,
-        sau conține orice materiale publicitare, materiale promoționale, “junk mail”, “spam“,“scrisori în lanț“,“scheme de piramide“ sau orice altă formă de solicitare.


https://cristina-rhea.blogspot.ro/ nu are obligația să monitorizeze sau să modereze conținutul utilizatorilor (cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege), însă poate revizui din timp în timp conținutul utilizatorilor, la discreția sa, pentru a examina conformitatea cu acești termeni. Compania poate să includă, să editeze sau să elimine orice conținut de utilizator în orice moment fără notificare.

No comments:

Post a Comment